واویلااا واویلااا

آزمون فاوا داریم

واویلااااا واویلاااا

آرتین آی تی کمک کن

سوالامونو تو حل کن

واویلاااا واویلاااا

جزوه هیچی نداریم

واویلااا واویلاااا

اگه نمره بد بیاریم؟؟

واویلاااا واویلاااا

ایف و پرینت و اینپوت

فور آی این رینج و ترتل

واویلااااا واویلااااا

وایل و الیف و ریترن

واویلااااا واویلااااا

دف و ردنوم دات دندوم

الس و رندوم دات ردنداینت

واویلااا واویلااا

ترتل دات لفت و دات رایت

بک وارد و پن آپ پن دوون

واویلااااا واویلااااااا

آقا محمدی کمک کن

ترم آخر تجدید نکن

واویلااااا واویلاااااا

واویلااااا واویلاااااا

واویلااااا واویلااااا


فاوا فاوا لا لا لای لالای لای

سوال سوال لا لا لای لالای لای

جواب جواب لا لا لای لالای لای

میخوای؟ میخوای؟ لا لا لای لالای لای

بیا بیا لا لا لای لالای لای

میدم میدم لا لا لای لالای لای

برو حالتو بکن لا لا لای لالای لای

حتما 20 میشی لا لا لای لالای لای

آرتین آی تی لا لا لای لالای لای

آرتین آی تی لا لا لای لالای لای

چقدر خوبه لا لا لای لالای لای

لا لا لای لالای لای

لا لا لای لالای لای

لا لا لای لالای لای

به زودی تمام سوالات قرار خواهد گرفت

هرکی جواب هر سوالی از تمرین های فاوا رو میخواد:

شماره سوالو تو نظرات بگه تا بزاریم(فقط شماره سوال)

نظر نظر لا لا لای لالای لای

لا لا لای لالای لای

لا لا لای لالای لای