سوالات هندسه

برای پایه هفتم 


آقا مهلت دادن نمونه سوالات اول و دوم و سوم هفته اول و همچنین نمونه سوال اول هفته دوم به پایان رسید و حالا نمونه سوال اول هفته سوم رو می زارم براتون بیاید دانلود کنید

  


هفته اول:


دانلود سوال اول

سوال اول


دانلود  سوال دومدانلود  سوال سوم

هفته دوم:


دانلود  سوال اول  

                                 سوال اول


راه نمایی برای این سوال:
نقطه M را روی AP طوری انتخاب کنید که BP=PM حالا ثابت کنید که AM=C
itji

هفته سوم :

دانلود سوال اول                      
                       سوال اول

دانلود سوال دومهفته چهارم :

دانلود سوال اول
  سوال اول

دانلود سوال دوم
سوال دوم


هفته ی پنجم

دانلود سوال اول