سلام بروبچ حلی 6 بیاید ادامه مطلب تا اطلاعات دقیق درباره تابستون رو ببینید...

زنگهای کلاسی :

ریاضی

فیزیک

شیمی

استراتژی 

کتابخوانی 

هندسه ترسیمی

هر روز (یعنی یه شنبه و سه شنبه)

هر روز 3 زنگ 

هر زنگ 1 ساعت و 15 دیقه و زنگ تفریح هر کدام 15 دیقه

توجه : شروع کلاسها 8 صبح 14 تیر می باشد