بچه ها همه سوالات در رابطه با


فیزیک انرژیها(پتانسیل و گرانشی)


بیاید فقط نظر تو یادت نره خیلی دلم 


تنگه برات

سوالات انرژی جنبشی

سوالات انرژی جنبشی

دریافت جزوه انرژی پتانسیل
توضیحات: این جزوه آقای میر عابدینی نیست پس الکی برای اون ننویسید ببرید

دریافت سوالات امتحانی

دریافت سوالات جدید


سوالات حل مسئله پنج شنبه :

دریافت سوال اول

دریافت سوال دوم

دریافت سوال سوم

دریافت سوال چهارم

دریافت سوال پنجم