نظرتون راجع به این حباب هایی که تو صفحه می چرخن چیه؟


با موافق بودن یا مخالف بودن پایین مطلب نظرتون رو بگین

خوبه:موافق

بده:مخالف

میتونید نظرتون رو هم به صورت شفاهی در قسمت نظرات اعلام کنید