سلام بروبچ حلی 6 اینم از یه سری سوالات توپ برای هندسه و البته با جواب :

بفرمایید :

دریافت+جواب