واویلا واویلا فیزیک پایین دهیم واویلا واویلا آرتین آی تی کمک کن سوالات رو تو بزار واویلا واویلا

می خوام ببرمتون خونه بچه های حلی 6 که الان دارن زار می زنن فردا فیزیکه وای وای فردا فیزیکه 

آره حق داری گریه کنی 

دریافت سوالات گرما

دریافت پاسخ سوالات گرما