اینم یه سری سوال هندسه توپ حتما دان کنید برای امتحان شنبه 

دریافت سوالات

حل این سوالات کار هر کسی نیست و کسانی می تونن اینارو حل کنن که با پشتکار جلو برن سوالات سطح بندی شده از آسان به سخت .

در صورت استقبال زیاد از این مطلب و نظر های متعدد جواب هارو هم قرار می دهم.