قبول شدگان IMC 2015 بالاخره مشخص شد از مدرسه ما لیست اشخاص در ادامه مطلب 
1.آرتین الهامی راد
2.سیامند شیرزاد
3.امیرحسین کریمان
4.ارسطو جوانمردی
5.آرمان قصابی
6.سید امیر حسین وحدت
7.سید سپهر موسویان
8.محمد نوید فضلی
9.آرش حقانی
10.محمد غفوریان
11.امید یزدان پناه
12.پارسا جواهری
13.آرین زمانی
14.محمدجواد مشعل
15.علیرضا حریر فروش
16.هومن نیک سرشت
17.آرش محمدیون
18.امیرحسین قائدی 
19.بردیا نگهبان
20.آرمان لطفعلی خانی
21.مهرداد کریمی
22.یاسان فرمانی جامع

اطلاعیه : اگر کسی قبول شده اسم خودش رو همراه با عکس صفحه خانه ریاضی توی نظرات بزاره تا اسمش رو بزارم.