ورود دوست خوبمون رو تبریک می گیم

امیرحسین اکبری


ما نویسنده دیگری نیاز نداریم لطفا درخواست عضویت نکنید


ضمن اطلاعاتتون باید بگم که آرمان انگارا نمی خواد با ما باشه و این کارههایی که داره انجام میده مثل نوشتن مشق ها در پایتون و گذاشتن آنها در بلاگش یا همین ًQpython که در اول صفحه مشاهده می کنید کارهایی است که این اتفاق رو توجیح می کنه.