فقط رتبه 1 تا 15 بیاد ادامه مطلب بقیه الکی نیان چون ناراحت میشن چرا بیخود خودتون رو اذیت کنین ؟؟؟؟؟؟!!!!!

بچه ها  این هفته بین چهار شنبه تا جمعه  یه اردو قراره برگزار شه برای درخونه (البته لطفعلی که نمیاد پس الکی خودتون رو اذیت نکنین پس رتبه 16 هم احتمالا ولی نه 100% ولی ممکنه بیاد)